Jak pomóc osobom starszym?

Osoby w podeszłym wieku zmagają się z licznymi ograniczeniami. Zazwyczaj wynikają one z problemów zdrowotnych. Często pojawiają się problemy ze słuchem, wzrokiem, jak również z pamięcią. Osoby starsze mają również trudności z chodzeniem. Muszą wspierać się na lasce lub kuli. Mają też mniej sił niż kiedyś. Nie mogą robić tyle, co dawnej. Niekiedy nawet wykonywanie codziennych czynności sprawia problem. W takiej sytuacji potrzebne jest pomoc. Jaka?

opieka

Pomoc ze strony najbliższej rodziny

Osobami starszymi zazwyczaj opiekuje się najbliższa rodzina. Taka opieka nad osobami starszymi jest wymagająca. Przede wszystkim potrzeba poświęcić na nią czas. Starszym krewnym potrzebna jest pomoc w różnym zakresie. Często potrzebują aby zrobić im zakupy, zawieźć do lekarza czy jakiegoś urzędu. Niekiedy trzeba będzie wykonać jakąś cięższą pracę – posprzątać, umyć okna, wykonać jakieś naprawy, odremontować mieszkanie.
Bardzo istotne jest również poświęcanie takim osobom uwagi. Potrzebują one życzliwości i wsparcie emocjonalnego. Nie mogą czuć się samotne. Warto spędzać z nimi czas i spontanicznie odwiedzać. Takie wsparcie zapewnia właśnie rodzina.

A kiedy przydaje się pomoc opiekunki?

Czasami jednak rodzina nie jest w stanie zapewnić profesjonalnej opieki, na przykład gdy mieszka daleko. Niektóre osoby starsze wymagają niemalże całodobowej opieki. W takich sytuacjach przydatna może okazać się pomoc opiekunki. Szukajmy osób z doświadczeniem. Warto polegać na poleconych przez kogoś osobach. Chcemy naszemu krewnemu zapewnić najlepszą opiekę, dlatego podjęcie każdej decyzji wymaga wcześniejszego przemyślenia.  

Dodaj komentarz