Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy

Praca na halach produkcyjnych czy w innych zakładach wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie można po prostu postawić hali z blachy i rozpocząć produkcję. Pracownikom trzeba stworzyć miejsca pracy i zapewnić odpowiednie warunki. Każdy taki obiekt powinien być wyposażony w wentylatory. Urządzenia, które wymieniają zużyte powietrze na świeże. Brak tlenu w pomieszczeniu doprowadzi do zawrotów w głowie i utraty przytomności. W niektórych zakładach zamiast tych urządzeń montowane są okna. Otwierając je do wnętrza dociera świeże powietrze.

wentylatory

BHP i kontrole

Każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien przejść kurs BHP. Podczas tego szkolenia dowiemy się w jaki sposób należy zachowywać się w miejscu pracy. W razie wypadku będziemy potrafili pomóc poszkodowanym. Niestety, nie we wszystkich zakładach jest to przestrzegane. Dopiero po kontroli wychodzą na jaw nieprawidłowości. Okazuje się, że pracownicy wykonują obowiązki w nieprzystosowanym do tego miejscu. Pracodawca otrzymuje karę pieniężną za nie stosowanie się do przepisów. Ma także czas na przystosowanie zakładu do odpowiednich norm. W przeciwnym razie zakład zostanie zamknięty, a pracownicy zwolnieni. Niekiedy konieczne jest utworzenie nowych stanowisk, zakup profesjonalnego sprzętu czy wentylatory.

Mała ilość zgłoszeń

Pracownicy często nie informują o takich sprawach urzędów z obawy przed utratą pracy. Boją się, że pracodawca wykryje kto zgłosił nieprawidłowości i zostanie zwolniony. Wysoki stan bezrobocia i problemy ze znalezieniem pracy są dodatkowymi sprawami, przez które nie zgłaszamy do urzędów kontrolujących miejsca pracy.

Dodaj komentarz